Nu geregistreerd museum!

Twee jaar geleden is het traject gestart en nu is de felbegeerde toekenning binnen: de Oudheidkamer is opgenomen in het Museumregister! 

Er is een hoop werk aan vooraf gegaan, waar ook een aantal vrijwilligers van het museum intensief aan heeft bijgedragen. De erkenning als Geregistreerd Museum is een mooie beloning voor alle inspanningen.

Om een Geregistreerd Museum te zijn moet aan een heel pakket eisen worden voldaan. Het meeste werk is verzet op het gebied van de collectie. Zo heeft conservator Alec Ewing een collectieplan geschreven dat inzicht geeft in de samenstelling en betekenis van de collectie, het collectiebeleid en de uitvoering van het collectiebeleid. Een aantal vrijwilligers heeft alle objecten gefotografeerd en beschreven in het digitale zoeksysteem Adlib. Een enorme klus, aangezien de Oudheidkamer duizenden objecten in de collectie heeft! Daarnaast is het depot aangepast en zijn de omstandigheden voor de collectie verbeterd door de recente restauratie.

Aan de meeste voorwaarden op het gebied van de bedrijfsvoering en het publiek werd al voldaan, aangezien de Oudheidkamer onder Stichting Texels Museum valt. Bij de bedrijfsvoering gaat het om zaken als een jaarverslag met jaarrekening, zorg voor veiligheid van het personeel en statuten. Onder het kopje ‘publiek’ staan eisen als openstelling voor bezoekers en een presentatie- en educatiebeleid.

De Oudheidkamer is nu erkend als een ‘museale instelling die aantoonbaar voldoet aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum.’ Dankzij de status van Geregistreerd Museum kan de Oudheidkamer bovendien de landelijke Museumkaart voeren. Museummanager Corina Hordijk is blij en trots dat het kleinste museum van Texel landelijke erkenning heeft gekregen.