Privacyverklaring

Algemeen 

De Stichting Texels Museum (STM), bestaande uit Ecomare, Museum Kaap Skil, Oudheidkamer Texel en Vuurtoren Texel, vindt het belangrijk om persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. STM houdt zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). STM maakt onderdeel uit van Stichting Texels Museum welke verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

De directeur van de Stichting Texels Museum is de verwerkingsverantwoordelijke.
Contactgegevens 
Stichting Texels Museum
Ruijslaan 92,
1796 AZ, De Koog – Texel
t: 0031 (0)222-317741
info@ecomare.nl  

Functionaris gegevensbescherming 

Bij STM is een gegevens Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hij is te bereiken via functionarisgegevensbescherming@texelsmuseum.nl 

Wanneer verzamelen we je gegevens? 

We verzamelen gegevens van je, sommige verzamelen we geautomatiseerd, andere lever je aan ons aan. De momenten waarop wij jouw gegevens verzamelen zijn: 

 • Als je onze websites bezoekt 
 • Als je iets koopt of bestelt in de webshop 
 • Als je contact met ons opneemt 
 • Als je donateur wordt of financiële steun levert 
 • Als je een excursie, evenement of rondleiding boekt 
 • Als je een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen 
 • Als je ons op social media noemt of volgt 

Soorten gegevens die we verzamelen 

Welke soorten gegevens verzamelen we: 

 • Contactgegevens 
 • Naam adres woonplaats, aanhef, leeftijdsindicatie, email en telefoonnummers 
 • Financiële informatie 
 • Je IBAN-nummer, creditcard gegevens en naam rekeninghouder 
 • Identificatie gegevens 
 • Gegevens die je browser meestuurt zoals taal en landeninstellingen, plug-ins en besturingssysteem informatie 
 • Data over het gebruik van onze sites 
 • Analytics informatie, responstijden, bekeken pagina’s, bezoekduur, aantal bekeken pagina’s, terugkerend bezoek interval 
 • Social media 
 • Profielinformatie en contactgegevens die daarmee beschikbaar komen 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

STM  kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken: 

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming c.q. toezicht.  

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via functionarisgegevensbescherming@texelsmuseum.nl  dan zorgen wij ervoor dat deze informatie verwijderd wordt. 

Waarom verwerken we je gegevens? 

Als je onze websites bezoekt 

Als je onze website bezoekt ontvangen wij persoonsgegevens uit je browser, ongeacht of je een formulier invult en aan ons stuurt. De gegevens die wij ontvangen zijn alleen functionele cookies, daarover kun je meer lezen in onze cookieverklaring. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zijn dat u onze website niet volledig kunt gebruiken. 

Als je iets koopt of bestelt in de webshop 

Bij het doen van een aankoop wordt je gevraagd om specifieke persoonsgegevens, waaronder NAW, email en telefoonnummer over te dragen zodat wij contact met je kunnen opnemen over de levering en deze bij je thuis kunnen bezorgen. Bij het doen van een betaling ontvangen wij via de bevestiging die wij ontvangen van de leverancier van het betalingssysteem je IBAN-nummer. Deze verwerken wij in ons boekingssysteem en de boekhouding zodat we weten of de aankoop betaald is of nog betaald moet worden. 

Als je contact met ons opneemt 

Als je ons belt of e-mailt dan registreren wij je naam en telefoonnummer zodat we je kunnen terugbellen. Als je ons een e-mail stuurt dan registreren wij de afzendergegevens en de inhoud, inclusief bijlagen en meta data. Deze gebruiken wij om spam te kunnen voorkomen en je via hetzelfde kanaal netjes je vragen of verzoeken te kunnen beantwoorden.  

Als je donateur wordt of financiële steun levert 

We vinden het uiteraard erg fijn als mensen donateur worden van onze musea en dieren. Om dat te registreren is het noodzakelijk uw NAW, e-mail en bankgegevens te registreren zodat wij de eenmalige, dan wel doorlopende incassomachtiging te kunnen verwerken. Daarnaast houden wij een historie bij van alle donateurs zodat we u van tijd tot tijd kunnen informeren met een speciale digitale nieuwsbrief. Tevens kunnen we daarmee donateurs specifieke aanbiedingen doen of als blijk van waardering in het zonnetje zetten. 

Als je een excursie, evenement of rondleiding boekt 

Bij het boeken van een excursie, evenement of rondleiding is het voor ons noodzakelijk om contactgegevens te hebben. Hiervoor vragen we je om je NAW, email en telefoonnummer. We kunnen je daarmee namelijk informeren over beschikbaarheid en planning. Ook kunnen we aanvullend vragen stellen over groepsbegeleiding en kunnen we je ter voorbereiding informatie sturen. Ook achteraf gebruiken wij deze informatie om je bijvoorbeeld een enquête over het bezochte evenement te kunnen sturen en je te attenderen op nieuwe evenementen.   

Als je een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen 

Voor het ontvangen van een nieuwsbrief of magazine vragen wij je om je NAW  en email gegevens. Deze gebruiken wij om je de nieuwsbrief te doen toekomen en te kunnen attenderen op nieuwe ontwikkelingen, excursies, rondleidingen en evenementen. 

Als je ons op social media noemt of volgt 

Door met onze social media-accounts te interacteren komt voor ons jouw profielinformatie beschikbaar. Wij gebruiken social media-informatie om via datzelfde kanaal met jou te kunnen communiceren over onze dienstverlening, nieuws te kunnen sturen, aanbiedingen te kunnen doen en je te vragen deel te nemen aan online campagnes.    

Gegevensverstrekking aan derden 

STM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging van gegevens 

Wij zorgen dat je gegevens adequaat beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging aan in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen.  

Inzage, correctie, verwijdering van gegevens en recht van verzet 

Je kunt eenmalig, zonder kosten, inzicht krijgen in de gegevens die door Ecomare zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of mailings van STM via email, telefoon of post. 

Waar verwerken we de data? 

We verwerken de data in ons eigen datacenter en voor een deel in de Cloud. Met de Cloud leverancier zijn afspraken vastgelegd over opslag en/of gegevensuitwisselingen met landen buiten de Europese Economische Ruimte. 

Gebruik van derden partijen voor verwerking 

Soms is het noodzakelijk om jouw gegevens aan een derden partij door te sturen om onze systemen goed te laten werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de het kunnen uitvoeren van een betalingstransactie. Wij zien erop toe dat er niet meer dan strikt noodzakelijke gegevens uitgewisseld worden en dat de partijen die wij hiervoor gebruiken voldoen aan de geldende wetgeving. 

Cameratoezicht

Bij de diverse locaties van de Stichting Texels Museum zijn camera’s geplaatst om bepaalde gebieden te observeren. Het doel van cameratoezicht is om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te vergroten en criminaliteit te voorkomen. Cameratoezicht is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regels. Alle locaties van STM  die cameratoezicht toepassen voldoen aan deze regels. De locaties waar cameratoezicht wordt toegepast zijn voorzien van informatiestickers. Camerabeelden worden na 5 dagen vernietigd en uitsluitend teruggekeken na de constatering van een strafbaar feit of ander incident.

Klachten 

Als u vindt dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht hierover indienen bij functionarisgegevensbescherming@texelsmuseum.nl. Alle klachten worden in principe binnen 14 dagen schriftelijk (per e-mail) afgehandeld. Van elke ingediende klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. 

Wijziging van deze privacyverklaring 

STM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2023. Eerder gepubliceerde verklaringen komen per direct te vervallen.