Home
Aagje Luijtsen
Informatie
Activiteiten
All rights reserved Oudheikamer © 2014 - website by Kaap Skil
Een van de brieven van Aagje Luijtsen
De brieven van Aagje

Tussen 1776 en 1780 schreef de Texelse Aagje Luijtsen tientallen brieven aan haar man over haar belevenissen in het dorp Den Burg. Haar echtgenoot, Harmanus Kikkert, was als stuurman voor de VOC jarenlang van huis. Aagje miste hem zeer.

Negentien van Aagjes brieven zijn bewaard gebleven. Hieruit blijkt duidelijk de liefde die zij voor haar man voelde en de zorgen die zij zich maakte om zijn welbevinden. Ook geven ze een goed beeld van het (zware) leven in die tijd.

Op de bovenverdieping van de Oudheidkamer is een kleine expositie over Aagje ingericht. Hier zijn de brieven te zien. Omdat het handschrift soms moeilijk leesbaar is, zijn ze ook uitgetypt.

In de zomer zijn er regelmatig gratis Aagje-rondleidingen door Den Burg voor bezoekers van de Oudheidkamer. De wandeling 'in de voetsporen van Aagje Luijtsen' begint om 12 uur bij het museum. U bezoekt plekken die Aagje in haar brieven beschrijft en ontdekt dat er nog heel wat van de achttiende eeuw terug te vinden is in het dorp.